branner-2

ZINGA

สังกะสีเหลวบริสุทธิ์ ใช้เป็นสีกันสนิม สีทาเหล็ก มีส่วนผสมเดียว ให้การป้องกันแบบแคโทดิกเหมือนชุบ HOT DIP เตรียมผิว เหล็กเก่า เหล็กใหม่ พ่นทราย Sa2.5 เหล็กชุบ HOT DIP เก่า ล้างน้ำสะอาด ทาทับได้ทันที เหล็กชุบ HOT DIP ใหม่ ใช้น้ำยาประสาน Zinc เก่า, ใหม่ ทางแล้วทิ้งไว้ 3- 4 ซม. แล้วทาทับได้เลย ไม่ต้องพ่นทราย ทินเนอร์ ใช้ Zingasolv ตัวทำละลายของ Zinga

ZINGA เป็นสังกะสีเหลวสำเร็จรูป สีกันสนิมและสีทาเหล็ก ที่สามารถให้การป้องกันและยับยั้ง การเกิดสนิมของเหล็กชิ้นงานได้ถึง 2 พันธะด้วยกัน คือ สามารถให้การป้องกันและยับยั้งได้ทั้ง พันธะกายภาพ PHYSICAL BOND และ พันธะไฟฟ้า – เคมี ELECTRO – CHEMICAL BOND ภายใต้การใช้งานZINGA® เพียงอย่างเดียวเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อ ZINGA® ได้ถูกนำไปใช้งาน และเซทตัวแห้งแล้ว   จะปรากฏลักษณะ ดังนี้

ชั้นในสุดของ ZINGA® จะให้การป้องกันแบบ พันธะไฟฟ้า – เคมี ELECTRO – CHEMICAL BOND  ซึ่งเป็นผลมาจากผงละเอียดของเม็ดสังกะสี ที่มีบริสุทธิ์สูงถึง 99.995%  ปกคลุมเคลือบผิวของเหล็กชิ้นงาน ในระดับความหนาแน่นสูงถึง 96%  จึงทำให้ ZINGA® สามารถให้การป้องกันการเกิดสนิมของเหล็ก  แบบ CATHODIC  PROTECTION ได้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง

ผิวชั้นบนสุดของ ZINGA® จะมีลักษณะเป็นสีเทา ซึ่งจะให้การป้องกันแบบ  พันธะกายภาพ PHYSICAL BOND   เหมือนกับการเคลือบเหล็กชิ้นงานด้วยวิธีการทาสี หรือวัสดุอื่น ๆ โดยทั่วไป   แต่ ZINGA® สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี

 

 • ZINGA® สามารถทนต่อแรงกระแทก, การเสียดสี และการขีดข่วน ได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังสามารถใช้ สี, อีพ็อคซี่ หรือวัสดุอื่น ๆ  ทาทับลงบนเหล็กชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบ ZINGA® ได้  สีหรืออีพ็อคซี่ รวมทั้งวัสดุที่ถูกนำมาเคลือบดังกล่าว จะไม่หลุดลอกออกได้ง่าย เหมือนกับการทาทับเหล็กชิ้นงาน ที่ผ่านการชุบแบบ Hot Dip GALVANIZE
 • ZINGA® ใช้งานง่าย และสะดวก สามารถใช้ ทา, พ่น, หรือชุบ ผิวของเหล็กชิ้นงานทุกชนิด โดยไม่จำกัดในเรื่องของเวลา  สถานที่ , ขนาด , รูปลักษณะ , ความหนา , ความบางของเหล็กชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวมาแล้วได้ทันที จึงทำให้สะดวก ประหยัด  ทั้งด้านค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และระยะเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก
 • ZINGA® สามารถใช้ทาทับลงบนเหล็กชิ้นงานที่ผ่านการชุบด้วยวิธีการ HOT DIP GALVANIZE   มาแล้วได้ โดยไม่ต้องทำการเตรียมพื้นผิวของเหล็กชิ้นงานใหม่ เพียงล้าง และกำจัดคราบความสกปรก  คราบไขมัน หรือ คราบน้ำมันออกให้สะอาดก็เพียงพอ
 • ZINGA® ได้ผ่านการพิสูจน์ การใช้งานทุกสถานะภาพทั่วทุกมุมโลกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 ปี
 • ZINGA® ใช้ทาทับบริเวณข้อต่อ ของท่อ HOT DIP GALVANIZED เพื่อทดแทน ZINC ที่ถูกทำลายจากความร้อนของการเชื่อม ได้อย่างดีเยี่ยม  เหล็กชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบโดย ZINGA®มาแล้ว สามารถเชื่อมชิ้นงานได้ โดยไม่ติดไฟ
 • ZINGA® สามารถทนต่ออุณหภูมิ ที่ร้อนได้สูงถึง 150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่เย็นสุดถึง ลบ 40 องศาเซลเซียส
 • ZINGA® สามารถใช้ทาเคลือบเหล็กชิ้นงานที่อยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่นท่อ, อุโมงค์ หรือเหล็กชิ้นงานที่อยู่ใต้ดิน รวมถึงห้องเย็น หรือ เหล็กชิ้นงานที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำ ทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย น้ำทะเล ได้ผลอย่างดีเยี่ยม
 • ZINGA® สามารถใช้ทาทับเหล็กชิ้นงาน ที่ผ่านการเคลือบด้วย ZINGA® มาแล้วกี่ครั้งก็ได้  ไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ เพราะเนื้อ ZINGA® ที่ทาลงไปใหม่ สามารถรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อเดิมของ ZINGA® ที่ทาอยู่ก่อนแล้วทันที   และจะไม่มีการแยกเป็นชั้น ๆ  เหมือนกับการทาสี หรือการเคลือบทับด้วยอีพ็อคซี่   หรือวัสดุเคลือบผิวชนิดอื่น ๆ
 • ZINGA® ไม่มีส่วนของสารที่เป็นพิษ จึงทำให้สามารถใช้ทาเคลือบผิวภาชนะเหล็ก ที่ใช้ในการเก็บน้ำดื่มได้ ( ผ่านการทดสอบโดยสถาบัน WRC ตามมาตรฐานการทดสอบ BS 6920 : PART 1988 / 90 มาแล้ว )
 • ZINGA® ไม่สร้างมลภาวะที่เป็นพิษต่อ คน, สัตว์, สิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน และหลังการใช้งาน
 • ZINGA® ผ่านการพิสูจน์ และทดสอบโดย สถาบัน BBA ( BRITISH – BOARD OF AGREMENT ) ของอังกฤษมาแล้ว จากผลการทดสอบพบว่า ในกรณีที่ผิวของเหล็กชิ้นงานเคลือบด้วย ZINGA®ที่ระดับความหนา 60 ไมครอน จะสามารถให้การป้องกันการเกิดสนิมของเหล็ก ได้ในระยะเวลาดังต่อไปนี้คือ

กรณีที่ 1.  หากเหล็กดังกล่าว อยู่บริเวณภายในของอาคารสถานที่ ที่ไม่มีสภาวะแวดล้อม ความเป็น กรด – ด่าง  ทางด้านเคมีมากนัก จะสามารถให้การป้องกันการเกิดสนิมของเหล็ก ได้มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

กรณีที่ 2.  หากเหล็กดังกล่าวอยู่บริเวณภายนอกของอาคารสถานที่ จะสามารถให้การป้องกันการเกิดสนิม  ได้ดังนี้คือ

 1. ในบริเวณชายฝั่งทะเล สามารถให้การป้องกันได้มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
 2. ในบริเวณเขตอุตสาหกรรม สามารถให้การป้องกันได้มากกว่า 12 ปี ขึ้นไป
 3. บริเวณเขตชนบท สามารถให้การป้องกันได้มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

 

 • ZINGA® เป็นสังกะสีเหลวสำเร็จรูป สีทาเหล็ก สีกันสนิม จัดจำหน่ายเป็น น้ำหนัก / กิโลกรัม
 • ZINGA® มีขนาดบรรจุให้เลือกหลายขนาดด้วยกันคือ

ขนาดบรรจุ  5 กิโลกรัม ,  10 กิโลกรัม และ  25 กิโลกรัม  แต่สำหรับประเทศไทย นำเข้าเฉพาะขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อสะดวกสำหรับการใช้งาน

 • ตัวทำละลาย หรือ โซเวนท์ ของ  ZINGA®  มีชื่อเรียกว่า ZINGASolv.  ซึ่งเป็นตัวทำละลายเฉพาะที่ใช้ควบคู่ กับ ZINGA® ในกรณีที่ ZINGA®มีความหนืดเพิ่มมากขึ้น
 • ผลิตภัณฑ์ ZINGA®  ปริมาณ 1 กิโลกรัม จะสามารถใช้ ทา, พ่น, หรือชุบ เคลือบปิดทับพื้นผิวของเหล็กชิ้นงานได้ประมาณ 2.83 ม.2 ถึง 4 ม.2 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพของการใช้งาน ซึ่งอัตราเฉลี่ยทั่วไปที่สามารถกระทำได้ จะอยู่ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 3.5 ตารางเมตร การใช้ ทา, พ่น, หรือชุบ ชิ้นงาน 1 ครั้ง ซึ่งเมื่อแห้งแล้ว จะหนาประมาณ 35 – 45 ไมครอน ต่อการเคลือบปิดทับชิ้นงาน 1 ครั้ง
 • ระยะเวลาในการแห้ง และเซทตัวของผลิตภัณฑ์ ZINGA® 

      ในกรณีที่อุณหภูมิอยู่ประมาณ 5 องศาเซลเซียส

จะแห้งและสัมผัสได้ในระยะเวลาประมาณ 15 – 20 นาที

จะแห้งสนิท ในระยะเวลาที่ต่ำสุดประมาณ 36 ชั่วโมง และในระยะเวลาที่สูงสุดประมาณ 48 ชั่วโมง

      ในกรณีที่อุณหภูมิอยู่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส

จะแห้งและสัมผัสได้ในระยะเวลาประมาณ 5 – 10 นาที

จะแห้งสนิทในระยะเวลาที่ต่ำสุดประมาณ 24 ชั่วโมง และ ในระยะเวลาที่สูงสุดประมาณ 36 ชั่วโมง

 

 • หลังจากการ ทา, พ่น, หรือชุบ เหล็กชิ้นงานด้วย ZINGA®  1 ครั้ง จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจะ ทา, พ่น, หรือชุบ เหล็กชิ้นงานด้วย ZINGA®  ในครั้งต่อไปได้ และจำเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้อีกอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าต้องการ ทา, พ่น, หรือชุบ เหล็กชิ้นงานด้วยผลิตภัณฑ์ ZINGA® เพิ่มทุกครั้ง
 • กรณีที่ต้องการ ทา, พ่น หรือชุบ สี, อีพ็อคซี่, หรือวัสดุเคลือบปิดทับอื่น ๆ ลงบนพื้นผิวของเหล็กชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบด้วย  ZINGA® มาแล้ว ควรปล่อยไว้ให้ ZINGA® ที่เคลือบปิดทับอยู่ แห้ง และเซทตัวเข้าที่แล้วไม่น้อยกว่า 2-8 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 • ZINGA®  สามารถใช้งานได้ในบริเวณที่มีค่าความชื้นสูงได้ถึง 96%
 • พื้นผิวของเหล็กชิ้นงานที่จะใช้  ZINGA® เคลือบปิดทับ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ควรสะอาด ปราศจากคราบสกปรก คราบน้ำมัน คราบไขมัน สนิมเดิม หรือวัสดุที่เคลือบปิดทับอยู่เดิม และพื้นผิวเหล็กชิ้นงานดังกล่าว ควรจะมีความหยาบ และขรุขระ ประมาณ 5 – 10 ไมครอน ขึ้นไป
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 2.67 kg/dm3 (2.67 กก./ลิตร) ที่ 15°C
สกัดแห้ง : 80% ของน้ำหนัก  : 58% ของปริมาตร
ความหนาแน่นของสังกะสีเมื่อแห้ง : 96% zinc
ความต้านทานต่ออุณหภูมิ : -40°C   + 150°C
ความหนืด : ระหว่าง 3000 กับ 3600 cps. กับ Brookfield/
Spindle#5 /100 RPM 20°C
จุดวาบไฟ : ›40 °C to ‹60 °C
สี : สีเทา (สังกะสี)
การครอบคลุมพื้นผิว : ± 4 m2/kg  สำหรับ 40  microns
เวลาที่จะแห้ง : ± 5 ถึง 10 นาที ไม่เป็นฝุ่น
การทาทับ : ด้วย ZINGA  หลัง 1 ชม.,ด้วยสีอื่น ๆ (ยกเว้นสี Alkyd)
หลังจาก 2-8 ชม. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
อายุการเก็บรักษา : ไม่จำกัดเวลา
สีกันสนิม (Zinc rich) Galvanization (HDG) ZINGA® (Zinganization)
การใช้งาน สะดวก สามารถใช้แปรง หรือ สเปรย์ ไม่สะดวกต้องทำในโรงงาน สะดวก สามารถใช้แปรง หรือ สเปรย์
การเตรียมผิวงาน ทำความสะอาดด้วยการพ่นทราย,ขัดกระดาษทรายผิวงานต้องแห้งสนิท ทำความสะอาดด้วยสารเคมี ทำความสะอาดโดยน้ำ แปรงเหล็ก พ่นทราย
ผิวงานอาจมีความชื้นได้บ้าง
ความหนาของผิวงาน 0.04 – 0.08 มม. 0.04 – 0.1 มม. 0.04 – 0.05 มม.
การเกาะตัวกับผิวงาน ไม่ดี  (Chemical bond) ดี(Physical bond) ดีกว่า (ทั้งสองพันธะ)
การป้องกันแบบ Cathodic  ไม่มี มี มี
การป้องกันแบบ Passive มี ไม่มี มี
การเชื่อมผิวงานด้วยไฟฟ้า ติดไฟง่าย ไม่ติดไฟ ไม่ติดไฟ
การบำรุงรักษา ต้องขัดสีเก่าออกทั้งหมดแล้วทาใหม่ ถอดชิ้นส่วนส่งโรงงานเพื่อชุบ ล้างน้ำแล้วทาทับได้เลย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การขัดกระดาษทรายทำให้อากาศเสีย สร้างน้ำเสียมากในการชุบ ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษและไม่ก่อมลภาวะ
อายุการเก็บรักษา 1 – 2 ปี 15 ปี
อายุการป้องกันผิวงาน 1 – 2 ปี มากกว่าสี 3 เท่า มากกว่า Galvanization 2 เท่า หรือ มากกว่าสี  6 เท่า

 

เป็นสีโพลี่ยูริเทนที่มีส่วนผสมเดียว เป็นได้ทั้งรองพื้นหรือสีทับหน้า เนื้อฟิล์มมีความหนาแน่นมาก  มลภาวะผ่านได้ยากประกอบด้วยสาร Micacious Iron Oxide

ZINGALUFER

ที่มีความเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยากับมลภาวะที่แวดล้อม อยู่ในบรรยากาศโดยรอบ ทำให้เนื้อฟิล์มมีความคงทนมาก มีโครงสร้างการจับตัวพิเศษแบบ Lamella

มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการป้องกันน้ำ การกัดกร่อน และสารเคมี เหมาะสำหรับทาทับบนสังกะสีเหลว Zinga หรือบนเหล็กชุบ Hot Dip ทนทานต่อแสงUVได้ดี

สามารถทาทับลงบนสี Epoxy หรือใช้เป็นชั้นรองพื้นของสี Epoxy ได้

ขนาดบรรจุ 4 ลิตร

ZINGATARFREE

เป็นโพลี่ยูริเทนมีส่วนผสมเดียว เซตตัวด้วยความชื้นในบรรยากาศ ในเม็ดสีประกอบด้วยสาร Lamella ให้เนื้อฟิล์มที่แน่นมาก

มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในการป้องกันน้ำ การกัดกร่อน มลภาวะและ สารเคมี แนะนำสำหรับงานที่ต้องแช่น้ำ หรือใต้ดิน

สี ให้สีดำ

ขนาดบรรจุ 4 ลิตร

 

 

ZINGASPRAY

สังกะสีเหลวบริสุทธิ์กันสนิมชนิดพ่นให้การป้องกันแบบแคโทดิกเหมือนชุบเหมาะสำหรับหรือตามซอกมุมที่การทาทำได้ยากเก็บได้นานหลายปีเมื่อใช้เสร็จคว่ำกระป๋อง ฉีดไล่ส่วนที่ค้างท่อออก
ขนาดบรรจุ 500 ml

ZINGALUSPRAY

สังกะสีเหลวบริสุทธิ์ผสมผงอลูมิเนียม  ชนิดพ่น ให้การป้องกันแบบแคโทดิกใช้งานง่าย สะดวกให้สีเงินสวยงาม ใช้สำหรับซ่อมแผ่นหลังคา และผนังโรงงานMetal Sheetโดยเฉพาะสี สีบรอนส์เงินเมื่อใช้เสร็จควรคว่ำกระป๋อง ฉีดไล่ส่วนที่ค้างท่อออก

ขนาดบรรจุ 500 ml

 

 

ZINGASOLV

ตัวทำละลายสังกะสีเหลว Zinga ใช้เติมเพื่อให้ใสขึ้น ทาง่ายขึ้นหรือในกรณีใช้พ่น ควรเติมทีละน้อยๆ ไม่เกิน 10 % โดยปริมาตรใช้สว่านปั่นให้เข้ากันขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตรกับลิตร

ALUZM

ใช้ทาเป็นรองพื้นหรือ Top Coat ได้ มีส่วนผสมเดียว เป็นสังกะสีเหลวบริสุทธิ์ผสมผงอลูมิเนียม ให้สีเงินสวยงาม ใช้ทาทับบน Hot Dip, เสาไฟฟ้าชุบซิ้งค์, Metal Sheet ให้การป้องกันแบบแคโทดิก ใช้สำหรับซ่อมแผ่นหลังคา และผนังโรงงานโดยเฉพาะ เหมาะกับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสี สีบรอนส์เงินไม่แนะนำให้เจือจาง ทินเนอร์ หากจำเป็นให้ใช้ Zingasolv Thinner ขนาดบรรจุ 15 ลิตร

 

 

AQUAZINGA

สังกะสีเหลว ทนความร้อนสูง 600 องศาเซลเซียส ให้การป้องกันแบบแคโทดิก ควรใช้การพ่น (ห้ามเจือจาง) เตรียมผิว พ่นทราย Sa 3
ทินเนอร์ ไม่มีทินเนอร์ ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าขนาดบรรจุ 25 กก.

ALUSPRAY

ผงอลูมิเนียมบริสุทธิ์ ให้สีเงินยวงสวยงาม เมื่อใช้เสร็จ ควรคว่ำกระป๋อง ฉีดไล่ส่วนที่ค้างท่อออก

ขนาดบรรจุ 500 ml