ABOUT DEMARC TRADING

COMPANY PROFILE

บริษัท ดีมาร์ค เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สังกะสีเหลวยี่ห้อ ZINGA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ป้องกันการกัดกร่อน สามารถแทนสีกันสนิม สีทาเหล็ก นำเข้าจากประเทศเบลเยี่ยม มีคุณสมบัติและหลักการเดียวกับการชุบแบบ HOT DIP ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 บริษัทฯ พร้อมให้บริการเตรียมผิว และ ทาสีเคลือบด้วย ZINGA ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาการกัดกร่อนตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ ZINGA จึงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โครงการที่บริษัทได้เข้าไปแก้ไขปัญหาการกัดกร่อน เช่น งานซ่อมบำรุงสะพานพุทธ, สะพานไทย-เบลเยี่ยม, ท่อก๊าชบริษัท IRPC ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, ถังไซโลเบียร์ช้าง, ถังไซโลโรงงานสุรากระทิงแดง เป็นต้น

ในปี พ.ศ.2555 บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการติดตั้งถังเก็บน้ำประกอบในที่ ยี่ห้อ NPI  Water Storage Tank จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นถังเก็บน้ำทำจากเหล็ก High Tensile และมีวัสดุรองรับน้ำด้วย Liners ทำจากวัสดุเรียกว่า Enpex FPP (Flexible Polypropylene) ถังชนิดนี้ มีจุดเด่นในด้านการติดตั้งที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีอายุการใช้งานที่มากกว่า 10 ปี และสามารถเคลื่อนย้ายถังได้ในเวลาที่ต้องการอีกด้วย

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนถังเก็บน้ำขนาดใหญ่จากประเทศอังกฤษ ยี่ห้อ PERMASTORE ขนาดของถังใหญ่สุด สามารถบรรจุน้ำได้ถึง 25,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 25,000,000 ลิตร ถังเก็บน้ำPERMASTORE มีคุณสมบัติทนต่อความเป็นกรดด่างได้ดี เนื่องจากผ่านการเคลือบหลายขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และได้รับการตรวจสอบคุณภาพขั้นสูงสุดจากโรงงานผู้ผลิต ดังนั้น ถัง PERMASTORE จึงสามารถกับการใช้เป็นถังหมัก ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ หรือไบโอแก็ส (Biogas)ได้เป็นอย่างดี

สำหรับถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ PERMASTORE นั้น ยังเหมาะสำหรับใช้เป็นถังหมัก เพื่อการผลิตพลังงานทดแทน จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม หรือใช้เก็บผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ และบริษัทมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะขยายงานทางการตลาดออกไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ถังน้ำ PERMASTORE มีการใช้งาน ครอบคลุมไปทั่วประเทศไทย และทั่วภูมิภาคของเพื่อนบ้านอาเซียนที่ มีอาณาเขตติดกับประเทศไทยโดยเร็ว

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้คัดสรร และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตลาด จนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก อีกทั้งฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นความเป็นไปได้และโอกาสทางการตลาด บริษัทจึงได้ขยายตลาดสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และเขมร ด้วยรูปแบบของสินค้าที่จะช่วยตอบโจทย์ ปัญหาการขาดแคลนภาชนะบรรจุน้ำขนาดใหญ่ ที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยมุ่งหวังจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย เพื่อให้พ้นจากภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน